Strømpeforing af brønde

En kloakbrønd er vigtig for, at din kloak fungerer, som den skal. Kloakbrønden er dog udsat for en del slid, som kan resultere i skader, der kan få store konsekvenser for hele dit kloaknet. Især er de ældre kloakbrønde i risiko for at få skader på ledningstilslutninger i bunden og utætheder mellem brøndringene, men også de nyere brønde er udsat for slid, fx når ledningsnettet skal renoveres. Skaderne i kloakbrønden kan bl.a. medføre uvelkomment besøg af rotter, indsivning af vand udefra eller udsivning af spildevand.

Få et godt tilbud

Hvad er strømpeforing af brønde?

Hvis din kloakbrønd er slidt og trænger til en renovering, kan en strømpeforing være den rette løsning. Strømpeforing er en særlig teknik, som kan bruges til opgravningsfri renovering og reparation af kloak. Strømpeforing er især brugt i forbindelse med utætte kloakledninger, hvor man med strømpeforingen skaber et nyt rør inde i den eksisterende kloak uden at grave i den omkringliggende jord.

Når vi laver strømpeforing af brønde, bruger vi en lignende teknik, hvor vi med plastfiber skaber en ny brønd inde i den gamle. På den måde kan vi nemt og effektivt forstærke den eksisterende brønd og tætne eventuelle huller, uden at hele brønden skal udskiftes. En korrekt udført strømpeforing er en meget holdbar løsning, som forlænger brøndens levetid og effektivt beskytter den mod fremtidige belastninger.

Hvordan foregår en strømpeforing?

Med vores effektive strømpeforingsteknik kan vi reparere din brønd hurtigt og uden opgravning. Vi starter altid arbejdet med at foretage en kontrol af brøndens tilstand for at danne overblik over problemets omfang. Efterfølgende foretager vi en grundig rensning af brønden, så der ikke sidder løs beton eller andet, der forstyrrer under arbejdet. Her sørger vi også for at stoppe indsivning og skære trin af, så brøndvæggen er helt glat.

Herefter starter selve reparationen, hvor vi ved placerer strømpeforingen korrekt i brønden, her efter sætter lufttryk i brønden så strømpeforingen bliber trykket helt ud til væggen. Strømpeforingen er lavet af plastfiber, som skaber en ny brønd inde i den gamle. Selve brøndforingen bliver syet individuelt til hver enkelt brønd, så foringen passer præcis til brøndens størrelse.

Til sidst hærder vi strømpeforingen med LED lys, skærer toppen til og åbner stik. Vi kan strømpeforer udløb til første samling eller efter kundensønske. Herefter har du en brønd, som igen holder tæt – udført på meget kortere tid og med meget mindre besvær.

Hvornår har min brønd gavn af en strømpeforing?

Har du problemer med din brønd, kan det hurtigt blive en dyr og tidskrævende fornøjelse. Derfor er det altid en god idé at være på forkant med din kloakbrønds kvalitet. Det kan du gøre ved at tilse din brønd en gang om året og på den måde holde dig opdateret på brøndens tilstand. På den måde kan du opdage eventuelle problemer og skader tidligt og mindske problemets omfang, så du i sidste ende sparer både tid og penge. Det er især en god idé, hvis du har en ældre betonbrønd, da disse som regel har en begrænset levetid på omkring 50 år, før de skal udskiftes. Sommetider kan det dog være nok med en grundig renovering, som kan forlænge brøndens levetid med 30 år.

Er din brønd ikke af ældre karakter, kan det stadig være nødvendigt med en renovering, fx hvis du opdager, at din brønd er revnet eller på anden måde slidt. Hvis du tidligere har fået foretaget strømpeforing af kloakledningerne, er dette arbejde typisk foregået gennem brønden som afgangspunkt. Det kan resultere i, at brønden bliver porøs eller utæt, og her kan en strømpeforing være nødvendig.

Generelt skal du være opmærksom, hvis du opdager nedenstående:

  • Revner og fejl i brøndvæggen
  • ​Utætte samlinger og fuger
  • ​Rottehuller
  • ​Utætte overflader pga. svovlbrinte
  • ​Dårlige bundløb og banketter
  • ​Utætte og defekte rørgennemføringer
  • ​Vandindtrængning – er din brønd helt fuld af vand, kan det være tegn på, at hovedledningen er stoppet.

Hvad sker der, hvis jeg ikke strømpeforer min brønd?

Hvis du har en skadet brønd, kan det have alvorlige konsekvenser, hvis du ikke gør noget ved det. Brønden er en vigtig del af dit samlede kloaksystem, og en utæt eller revnet brønd kan bl.a. resultere i vandskader i kælderen, at ejendommens fundament sætter sig, eller at vejmateriale skylles væk. Det kan også være en direkte invitation til ubudne gæster, eftersom rotter kan grave sig igennem porøse brønde og lave redder.

Er du i tvivl, om din brønd trænger til en strømpeforing, er det en god idé at få en vurdering fra en professionel. Her gælder det, at jo før, jo bedre, så du ikke risikerer, at problemet løber løbsk.

Vi hjælper dig med din brønd

Hos JAC Kloakteknik er vi specialister i at renovere brønde ved hjælp af strømpeforing. Vi bruger den samme teknik, som vi kender fra strømpeforing af kloakledninger til at skabe en ny brønd inde i den eksisterende. Strømpeforing af brønde er ikke det mest omfattende kloakarbejde, og det kan som regel klares på en enkelt arbejdsdag, da der ikke skal graves i forbindelse med strømpeforingen.

Vi har stor erfaring med strømpeforing af brønde, og vores professionelle team er oplært i metoden, så de leverer et tilfredsstillende resultat hver gang. Vi syr vores brøndforing individuelt til hver enkelt brønd. Det betyder, at vi kan lave strømpeforingen til alle brønde, uanset om brønden er rund eller firkantet. vi laver dimension fra 1250 mm – 300 mm.

Vi ved, hvor frustrerende det kan være, når kloak systemet ikke fungerer, som det skal. Derfor står vi altid klar til at hjælpe dig, hvis du har problemer med din kloak. Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller for at få et uforpligtende tilbud.

Kontakt din kloakmester for et uforpligtende tilbud

Kunne du tænke dig at modtage et uforpligtende tilbud fra vores kloakfirma? Så er du velkommen til at kontakte vores kloakmester allerede i dag. Vi står klar til at løse mange forskellige opgaver.

Scroll to Top