Opgravning af brønde og sammenstyrtning af kloakledninger​

​Problemer med kloakken kan være frustrerende, og eftersom man ikke bare lige kan kigge ned i kloakken, kan det samtidig være svært at vide, hvad problemet egentlig skyldes. Kloakproblemer viser sig ofte ved forskellige gener i hjemmet. Hvis du f.eks. oplever lugtgener, utætheder, gentagende forstoppelser eller problemer med rotter, kan det være tegn på, at din kloak ikke fungerer, som den skal.

Få et godt tilbud

Hvis uheldet er ude

Er uheldet ude, skal du have fat i en autoriseret kloakmester, som kan definere problemet for dig. Dette gøres som regel ved hjælp af en TV-inspektion, hvor vi kan kigge ned i kloakken og se, hvad problemet er.

Mange problemer kan vi i dag klare ved hjælp af en strømpeforing, som er en opgravningsfri løsning. Det betyder, at vi kan klare arbejdet hurtigt og uden store gener for dig. Sommetider er problemet dog så omfattende, at det ikke kan klares med en opgravningsfri løsning. Det kan f.eks. være i tilfælde af en defekt brønd eller sammenstyrtning af kloakledninger. 

Sammenstyrtning af kloakledninger

Hvis du opdager, at jorden synker et sted på grunden, kan det være tegn på et sammenstyrtet kloakrør, hvilket resulterer i, at jorden omkring kloakledningen er mere porøs. Hvis kloakrøret er sammenstyrtet, kræver det, at vi graver i forbindelse med arbejdet.

Når vi reparerer i ledningssystemet, har vi stort fokus på ledningernes tæthed. Det betyder bl.a., at når vi udskifter de sammenstyrtede kloakrør med nye, sørger vi for, at samlingerne mellem de nye og de gamle rør er tætte, så hele kloaksystemet efterfølgende er tæt. Det er vigtigt, at sammenstyrtede ledninger opdages og udskiftes, så kloakken kan komme til at fungere, som den skal. Sammenstyrtede rør kan give følgende problemer:

  • Forstoppelse
  • Ind- og udsivning af spildevand
  • Oversvømmelse i kælderen
  • Problemer med rotter
  • Indtrængen af trærødder i ledningen.

Opgravning af brønde

En ældre betonbrønd har en begrænset levetid på omkring 50 år, før den skal udskiftes. Sommetider kan en strømpeforing være med til at forlænge brøndens levetid, men andre gange er problemet for omfattende til, at en strømpeforing kan løse problemet. Hvis sidstnævnte er tilfældet, kan vi grave den gamle, defekte brønd op og udskifte den med en ny, velfungerende brønd.

Hvis du ikke gør noget ved en skadet brønd, kan det have alvorlige konsekvenser for dit kloaksystem. En utæt eller sammenstyrtet brønd kan bl.a. resultere i:

  • Vandskader i kælderen
  • At ejendommens fundament sætter sig
  • At vejmateriale skylles væk
  • Problemer med rotter.

Specialister i defekte brønde og sammenstyrtede kloakledninger

Hos JAC Kloakteknik A/S har vi specialiseret os i forskellige typer af kloakopgaver, som giver den bedste løsning til dig og din kloak. Vores professionelle team er oplært i de forskellige services, så du trygt kan overlade din kloak til os. Derfor kan du også være sikker på, at vi vælger den renoveringsmetode, som er til mindst mulig besvær for dig.

Vi står altid klar til at hjælpe dig med udskiftning af brønde og sammenstyrtede kloakledninger, og vi garanterer en attraktiv pris.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kunne du tænke dig at modtage et uforpligtende tilbud fra vores kloakfirma? Så er du velkommen til at kontakte os allerede i dag. Vi står klar til at løse mange forskellige opgaver.

Scroll to Top