Slamsugning​

Slamsugning er en essentiel metode inden for vedligeholdelse og rensning af kloaksystemer, septiktanke og dræn. Bestil et gratis tilbud.

Få et godt tilbud

Hvad er slamsugning?

Når vi udfører en slamsugning, kommer vi ud med vores specialdesignede vogn, som vi bruger til at rense stoppede brønde og kloakker med. Det foregår sådan, at vi bruger rent vand til at frigøre det snavs og slam der har ophobet sig i kloakken.

Hvornår skal jeg have en slamsugning?

Det er generelt godt at få foretaget en slamsugning en gang imellem, for at være på forkant og forebygge problemer der kan opstå i kloakken. Det kan dog være godt at kunne genkende tegn på, om du har brug for en slamsugning.

Der er flere indikatorer på, at du har brug en slamsugning. Dette kan bl.a. være:

  • Lugtgener fra toilet eller vask.
  • Tilstoppet vask, hvor vandet ikke vil løbe ned i afløbet.
  • Vandet ophober sig, når du tager et bad.

Er slamsugning den rette løsning?

Det er tit, at en slamsugning er den rette løsning. Der er dog tilfælde, hvor der er behov for en spuling af kloak eller en kloakrensning – i disse tilfælde, vil du blive vejledt af os, til hvad der giver bedst mening for dit specifikke behov.

Yderligere oplysninger

Det er vigtigt at tænke over, hvad du hælder ud eller skyller ned i dine rør. For at tage et eksempel skylles der hvert år en stor mængde madfedt ned i vores rør. Fedt, der størkner i rørene efter stegning og kan tilstoppe rørene med tiden. Selv på toilettet skal man tænke på, hvad man skyller ned, en retningslinje er kun at skylle toiletpapir og det der kommer fra kroppen ned. Det er nødstop, der normalt giver størst bekymring, da sådanne problemer opstår uplanlagt.
Herunder kan du se, hvordan disse problemer kan undgås ved bl.a. øget viden og god planlægning.

Manglende vedligeholdelse. Spildevandssystemer har brug for løbende vedligeholdelse. Hvor ofte og i hvilket omfang varierer. Faktorer, der har indflydelse, er for eksempel ledningens alder, materiale, etui og selvfølgelig hvor ofte de bruges. Gennem årene vokser aflejringer som fedt, urinbelægninger, kalksten og rust. Dette øger også risikoen for, at ledningen bliver tilstoppet og blokeret.

Fremmed genstand. Det sker, at ting bliver skyllet ned i afløbet, som ikke hører til der. Det kan ske ved en fejl og nogle gange af uvidenhed. Almindelige fremmedlegemer er kattegrus, vådservietter, tamponer og forskellige former for hygiejneartikler, der bruges i og omkring toilettet.

Fejlagtig konstruktion. Det er vigtigt, at rør er korrekt dimensioneret, når der bygges et kloaksystem. I så fald er det vigtigt, at vinklerne er rigtige, og at faldet, eller med andre ord rørets hældning, er korrekt, så spildevandet kan strømme i den rigtige retning og med den rigtige hastighed. Ved mangler på et eller flere områder af byggeriet kan det øge risikoen for nødstop.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kunne du tænke dig at modtage et uforpligtende tilbud fra vores kloakfirma? Så er du velkommen til at kontakte os allerede i dag. Vi står klar til at løse mange forskellige opgaver.

Scroll to Top